GübreGübre

Gübre

Gübre

Gübre

Gübre: Toprakta bitkilerin gelişimi için gerekli olan minareler yönünden zenginleşmesini sağlayan yapay ve doğal olarak bulunan maddelerdir.