Geri SoğutucuGeri Soğutucu

Geri Soğutucu

Numunenin kaynama esnasında uçup gitmesini engellemek için içinden su geçirilerek yogunlaştırma ile geri kazanımı saglar