HabitatHabitat

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat: Bir bitki veya hayvanın doğal olarak taşıdığı yer, bulunabileceği bölgedir.