HızHız

Hız

Hız

Hız

Hız:Bir cismin bir zamanda aldığı yola denir.Hızın bir çok çeşidi vardır.Skaler hız,Vektörel hız ve ortalama hız olmak üzere farklı hız çeşitleri bulunur.