HepçilHepçil

Hepçil

Hepçil

Hepçil (omnivor): Bazı canlılar hem etile hem de bitki ile beslenir. Bu canlılara hepçil denir.