Hücre DuvarıHücre Duvarı

Hücre Duvarı

Hücre Duvarı

Hücre duvarı (çeper): Bakteri, mantar ve bitki hücrelerinde bulunan hücre
zarının etrafında bulunan selüloz ve kitin gibi maddelerinin
birikmesinden oluşmuş cansız ve geçirgen bir tabakadır.