HipermetropHipermetrop

Hipermetrop

Hipermetrop

Hipermetrop

Hipermetrop

Hipermetrop

Hipermetrop: Göz küresinin optik eksene dik olarak şişkinleşmesiyle veya
merceğin az kırıcı olmasıyla oluşan göz kusurudur. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.
Kısaca yakını net görememe ile adlandırılır.