Homolog KromozomlarHomolog Kromozomlar

Homolog Kromozomlar

Homolog Kromozomlar

Homolog Kromozomlar

Homolog Kromozomlar

Homolog Kromozomlar

Homolog kromozom (eş kromozom): Aynı karakterden sorumlu genleri taşıyan kromozomlar, farklı organizmalardaki karakter için ortak bir atadan katılmış karakter. Aynı karaktere etki etmelerine rağmen birbirilerinin aynısı değildir. Ancak her karakter için bir çift gen olması gerekir.