Hava KirliliğiHava Kirliliği

Hava Kirliliği

Hava Kirliliği

Hava Kirliliği

Hava Kirliliği

Hava kirliliği: Duman, toz, kalitesiz yakıt…vb gibi maddelerin havanın doğal yapısını değiştirmesine neden olan oluşumudur. (Ör: Fabrika bacalarından filtresiz dumanlar, araba eksozların dan çıkan dumanlar ve kalitesiz kömür kullanılması sonucu durumlar…vs)