HumusHumus

Humus

Humus

Humuslu toprak: Bitki ve havyan kalıntıların çürümesi ile oluşan en verimli olan ve siyah rengine yakın bir topraktır.