İşİş

İş

İş

İş

İş

İş

İş:Bir cisme etkiyen kuvvetin aldığı yola denir.Birimi joule dir.(Nm)