İrisİris

İris

İris

İris

İris

İris

İris: Düz kaslardan yapılmış olup, taşıdığı pigmentine göre, kahverengi ve siyah olabilir. Damar tabakanın merceğin ön kısmına doğru uzaması ile oluşur. Göz merceği ile saydam tabaka arasındaki boşluğu ikiye ayırtır.