İridyumIridyum.jpg

İsmi,hidroklorik asitte çözündüğünde oluşturduğu renklerden dolayı latince gökkuşağı anlamına gelen "iris" sözcüğünden türetilmiş element