İyot Çözeltisiİyot Çözeltisi

İyot Çözeltisi

İyot çözeltisi: Nişasta ayıracı, deneylerde kullanılan iyot elementinden yapılmış bir çözelti.