İzolasyonİzolasyon

İzolasyon

İzolasyon (ayrılma): Türler arası coğrafik bir engelin (nehir, göl ve deniz vs gibi) bulunduğu bir ortamda türlerin yaşama şartlarının değişmesine paralel olarak türlerdeki veya popülasyonlardaki yapısal olarak görülen genetik kökenli değişimlerdir. popülasyonların değişmesine neden olan izolasyonlar;coğrafik, ekonomik, dinsel, sosyal, kültürel yada iklimsel olabilir.