KamaKama.jpg

Kama

Kama

Kama

Kama

Kama

Kama:İki eğik düzlemin tabanlarını sırt sırta verilerek oluşturulan basit makinelere denir.