KromatoğrafiKromatoğrafi

Kromatoğrafi

Kromatoğrafi

Çözücü ve ayırt edici ortam kullanarak çözünen madde karışımını bileşenlerine ayırma metodu.