Lam



Lam

Mikroskop ta incelenecek preparat ve lamel bu lam denilen kalın cam parçasının üzerine konur.