MideMide

Mide

Mide: Karın boşluğunun sol üst yanında, sağ tarafa doğru kıvrılarak uzanan, iç yüzü girintili- çıkıntılı ve mukus ile kaplı olan organdır. Sindirim sisteminin en geniş kısmını oluşturur. Kendisini asit etkisinden kurtaran mukus salgısını, kendi öz suyunun içinde bulunan pepsin ojen enzimi ile Hidroklorik asit salgısı (HCI) birleşip pepsini oluşturur. Proteinlerin sindirilmesini sağlar. Mekanik sindirim ile mideye gelen besinler midede 2-3 saat kalarak bulamaç haline gelir, daha sonra ince bağırsağa geçer.