MikroorganizmaMikroorganizma

      Mikroorganizma: En küçük canlılar topluluğu (Ör: Bakteri, mantar,
      protistalar ve virüsler..vb)