MolekülMolekül


Molekül


Molekül


Molekül

  Molekül: Birbirine bağlı iki yada daha fazla atomdan oluşan kimyasal birim. Maddenin bir bütün olarak özelliklerini taşıyan en küçük birim.