MongolizimMongolizim


Mongolizim


Mongolizim

 Mongolizim: Kromozom sayısının dengeli paylaşmaması sonucu oluşan 47 kromozomlu bireyin, zeka ve fiziksel gelişimi yönü itibariyle olumsuz olan kalıtsal bir durum.