MetabolizmaMetabolizma

Metabolizma: Canlı içinde maddelerin organize edildiği, korunduğu, fiziksel kimyasal olayların işleyişine denir. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümlerdir. Kısaca canlılardaki yapım ve yıkım olaylarının hepsidir.