MetafazMetafaz

Metafaz

Metafaz: Kromozomları oluşturan kromatitler hücrenin ekvator düzleminde dizilmesi, iki kaedeş kromatiti bir arada tutan sentromerlerin aynı anda bölünmesi sonucu olarak tüm kromozomlardaki kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı bölünme safhadır.