NötronNötron

Nötron

Nötron

Nötron

Nötron

Nötron

Nötron

Atom çekirdeğinde bulunan kütlesi yaklaşık protonun kütlesine eşit, elektrik