NukleotidNukleotid

Nukleotid

Nükleotid: Bir fosfat grubu, beş karbonlu şeker (riboz ya da deoksiriboz) ve azotlu bazdan oluşan büyük bir moleküldür. Enzim yardımıyla nükleikasitlerin ayrıştığı alt birimdir.