Nötron BombardımanıNötron Bombardımanı

Fizyon olayının gerçekleşmesinde yer alır