NisastaNisasta

Nişasta: İletim demetli bitkilerin ana depo ürünü olup glikozlar dan oluşmuş büyük bir organik bileşik.