OmirilikOmirilik

Omurilik: Omurların alt alta gelmesiyle oluşan omurganın içersinde yer alır. Düşünülmeden yapılan hareketlerin merkezidir. Organlardan beyine, beyinden organlara giden sinirler omurilikten geçer. Sinirler omurilikten çapraz olarak geçerek vücudumuzun sağ tarafından gelen sinirler beynin sol yarım küresine gider.