OsmozOsmoz

Osmoz

Osmoz: su oranı fazla olan ortamdan su oranı az olan ortama geçişine denir.su geçişi yarı geçirgen bir zar ile sağlanır.