PresbitlikPresbitlik

Presbitlik: Yaşlılarda yakını görememe hastalığıdır. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.