pHpH Kağıdı

pH Kağıdı

Ortamdaki hidrojen konsantrasyonun eksi logaritması alınarak hesaplanan değerdir.