pH KağıdıpH

Asitle bazı ayırt etmek için sıvıya batırmak suretiyle kullanılan kağıt parçasıdır.