Piknometre KalibresizPiknometre Kalibresiz

Özgül ağırlık ölçmeye yarayan bir alet.