PleuraPleura

Plöra: memelilerde akciğerler üzerinde bulunan iki katlı zarlı kısma verilen addır.