PlastitPlastit

Plastit

Plastit

Plastit

Plastit

Plastit: Hücre ile birlikte gelişerek görevlerine uygun bir sekil ve rengi   kazanırlar. Plastitler renklerine ve görevlerine uygun olarak üç ayrı grupta incelenirler. (Kromoplastlar, kloroplast ve lökoplast gibi.)