PepsinPepsin

Pepsin

Pepsin

Pepsin: Midede salgılanan HCI (Hidroklorik asit) ile pepsinojenin birleşmesi sonucu oluşan, aktif bir enzimdir.