ProtonProton

Proton

Proton

Proton

Proton

Proton

Proton


Proton

Proton

Atom çekirdeğinde her biri artı (+) elektrik yükü taşıyan taneciklere verilen addır.