ProtonProton

Proton

Proton

Proton

İki up quark, bir down quark ile oluşan , elektronları elektrostatik kuvvet ile çeken , bulunduğu bölgedeki elektrik , manyetik ve de çekimsel(gravitasyonel) alanı büken varlık ya da nesne.