Plansız KentleşmePlansız Kentleşme

Plansız Kentleşme

Plansız Kentleşme

Plansız kentleşme: Yeşil alanların, tarım arazilerinin yerleşime açılması ve buna paralel olarak plansız şehirleşme ile büyük ölçüde toprak tahribatına neden olan oluşumdur.