PisetPiset

Piset

Piset

Piset

Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarında, içine çözeltiler konulan ucu pipetli plastik şişe.