RafineriRafineri

Rafineri

Rafineri

Ham petrolün işlenerek petrol ürünlerinin üretildiği tesislerdir