RadyoaktiviteRadyoaktivite

Çekirdekleri kararsız olan atomların çeşitli ışımalar yaparak daha kararlı atomlara dönüşmelerine denir