RibozomRibozom

Ribozom

Ribozom

Ribozom

Ribozom: Protein sentezlenmesinde görev alan, zarsız bir organeldir. Bazı hücrelerde endolazmik retikulum üzerinde bulunur.