RotaryRotary

Bir balon içerisinde ısıtılan çözeltilerin vakumlanarak destilayonla biribirinden ayrıştırılması ilkesi ile çalışan alet