Soluk Borusu (nefes borusu)Soluk Borusu (nefes borusu)

Soluk Borusu (nefes borusu)

Soluk Borusu (nefes borusu)

Soluk borusu (nefes borusu): üst üste dizilmiş yarım ay şeklindeki kıkırdak halkalardan oluşan, iç yüzeyindeki siller mukus salgısı ile alınan havadaki zararlı maddeleri tutan ve akciğerlere bronş ve bronşçuklar yardımıyla havayı ileten solunuma yardımcı olan 10-12 cm çapındaki bölümdür.