SürtünmeSürtünme

Sürtünme


Sürtünme:Hareket eden bütün cisimleri durduran etkiye denir.