Solunum SistemiSolunum Sistemi

Solunum sistemi: Canlılarda solunum olayını gerçekleştiren sisteme denir.