SimetriSimetri

İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğudur