SimyaSimya

Bir maddeyi kendine eşdeğer başka bir maddeyle transfer etmek olduğu, ancak hala bulunamamış olan felsefe taşının dönüşümü yapılacak özdeş bir maddeye gereksinim duymadan, yoktan değer yaratacağına inanıldığı mistik bilim